SHUEISHA

#Application

#Metaverse

Virtual celebration of the annual JUMP festival by SHUEISHA: ""JUMP FESTA 2021 ONLINE""

CREDITS

JUMP FESTA 2021 ONLINE / PARTY

Creative Director

Hiroki Nakamura

Technical Director+Programmer

Yohei Kajiwara

Planner

Takuya Fujita

Creative Producers

Kimihiro Takano

Hiroshi Yamanaka

Project Manager

Yoko Kosins

Programmer

Kazuhide Shibata

Backend Engineer

Keita Mori

Legal Strategist

Satoshi Yamabe

JUMP FESTA 2021 ONLINE

Business Producers

Keigo Hayashi (DENTSU)

Takahiro Yoshikawa (DENTSU)

Q-hei Masuda (DENTSU)

Natsuya Yada (DENTSU)

Executive Creative Director

Hirozumi Takakusaki (DENTSU)

Planners

Noriaki Onoe (DENTSU)

Ryoya Sugano (DENTSU)

Ryo Suetomi (DENTSU)

Namie Osaki (DENTSU)

Koji Hirohata (DENTSU)

Art Directors

Taiju Hanaki (DENTSU)

Yoshihiko Abe (BIRDMAN)

Yusuke Kitani (kaibutsu)

Producers

Atsuko Okada (puzzle)

Miyuki Fujishima (puzzle)

Goki Sato (TYO)

Sumire Hayashi (TYO)

Yusuke Ito (Caramel Mama)

Shinya Ofuji (MIX)

Production Managers

Keita Ishiyama (puzzle)

Ami Furukubo (puzzle)

Miho Yamashita (puzzle)

Ayaka Utta (puzzle)

Kotomi Shimazu (puzzle)

Tsukasa Ishizuka (puzzle)

Yuki Modeki (puzzle)

Ryo Okayama (TETRA)

Yuriko Kato (NEXMEDIA)

Yoichi Kanazawa (kaibutsu)

Rina Ishikawa (TYO)

Masahiro Shimizu (TYO)

Miyu Kobashi (TYO)

Backend Engineer

Mamoru Murakami

Digital Director

Takayuki Nagai (BIRDMAN)

Directors

Hidetoshi Takeyama (BIRDMAN)

Miwako Nishikawa (TYO)

Hiroteru Matsuda (SEP)

Yuta Takahashi

Mami Okubo

Shunsuke Kawabata (Caramel Mama)

Atsushi Kato (Caramel Mama)

Naoki Akita (SHUEISHA EP)

Project Manager

Keisuke Yokota (BIRDMAN)

Designers

Kenichiro Tanaka (BIRDMAN)

Masanobu Ishii (kaibutsu)

Ryota Mishima (kaibutsu)

Junichi Arakawa (kaibutsu)

Azusa Tanaka

Technical Director

Takeru Kobayashi (BIRDMAN)

Application Developers

Shunpei Torii (BIRDMAN)

Hayato Kuno (BIRDMAN)

Takumi Saito (BIRDMAN)

Yumi Nishida (BIRDMAN)

CG & Motion Designers

Ryota Asano (BIRDMAN)

Ei Kou (BIRDMAN)

Gamification Design

MASATO NII (GLIIIM)

PR Producer

Soichi Murayama (Platinum)

PR Consultants

Yumi Hirono (Platinum)

Ai Shibahara (Platinum)

Takumi Onouchi (Platinum)

CG Directors

Mitsuhiro Taniguchi (TETRA)

Takayuki Taketa (finitto)

CG Producers

Hideaki Harada (TETRA)

Yuji Hikosaka (NEXMEDIA)

CG Designers

Koudai Inoue (TETRA)

Sayaka Kimura (TETRA)

Kakeru Yamayoshi (TETRA)

Aiichiro Suzuki (TETRA)

Shinji Watanabe (TETRA)

Maki Kawato (TETRA)

Shou Terada (TETRA)

Takahisa Tamai (TETRA)

Yanjun Guo (TETRA)

Guuryuu Lee (RADDIUS)

Art Designers

Aiko Fujii (TETRA)

Sumire Abe (TETRA)

System Director

Yuichiro Ikenaga (DIGITAL FACTOR)

System Producer

Takashi Jitoh (DIGITAL FACTOR)

Programmers

Masaru Kaneko (DIGITAL FACTOR)

Yuta Katagiri (DIGITAL FACTOR)

Takumi Ikeda (DIGITAL FACTOR)

Programmer+Technical Support

Shoichi Iwai (DIGITAL FACTOR)

CGI Designers

Yuji Horie (NEXMEDIA)

Keisuke Sato (NEXMEDIA)

Event Planner

Yu Nishimuta (DENTSU LIVE)

Event Producers

Yohei Nakanishi (DENTSU LIVE)

Emi Kato (DENTSU LIVE)

Assistant Event Producer

Yukari Tanaka (DENTSU LIVE)

Technical Producer

Naomi Chikazawa (DENTSU LIVE)

Assistant Technical Producers

Daiki Shimada(DENTSU LIVE)

Saya Yamamura (DENTSU LIVE)

Stage Director

Yasushi Ueda (THE SOMETHINGELSE)

Assistant Stage Director

Aya Asano (THE SOMETHINGELSE)

Broadcasting Technical Producer

Ryo Fukutani (AT Linkage)

Broadcasting Technical Director

Yuki Tsujimura (AT Linkage)

Sound Produce

agehasprings

Composers

KOHD (agehasprings)

Kenichi Nagahashi (onetrap)

Ritsu Ito (onetrap)

GENMAI (onetrap)

Taro Kikuike (onetrap)

Yuichiro Nagano (onetrap)

Sound Directors

Yosuke Ichikawa (agehasprings)

Shunsuke Arai (agehasprings)

Web Directors

Keigo Nakanishi (MASKMAN)

Ayuki Matsumoto (MASKMAN)

Ako Takahashi (MASKMAN)

Atsushi Togami (MASKMAN)

Frontend Engineer

Tomoyuki Yagihara (toys)