SHUEISHA

#Application

#Metaverse

JUMP FESTA 2022 ONLINE|Amped Up ""JUMP FESTA ISLAND"" Appeared Again!

CREDITS

JUMP FESTA 2022 ONLINE / PARTY

Creative Director

Hiroki Nakamura

Technical Director+Programmer

Yohei Kajiwara

Planner

Takuya Fujita

Creative Producer

Kimihiro Takano

Producer

Hiroshi Yamanaka

Backend Engineers

Keita Mori

Yuki Tsuchida

Application Developer

Hayato Kuno

Legal Strategist

Satoshi Yamabe

JUMP FESTA 2022 ONLINE

Business Producers

Keigo Hayashi (DENTSU)

Takahiro Yoshikawa (DENTSU)

Natsuya Yada (DENTSU)

Takashi Awano (DENTSU)

Miho Tanaka (DENTSU)

Ken Matsumoto (DENTSU)

Executive Creative Director

Hirozumi Takakusaki (DENTSU)

Planners

Noriaki Onoe (DENTSU)

Ryoya Sugano (DENTSU)

Namie Osaki (DENTSU)

Ryo Suetomi (DENTSU)

Koji Hirohata (DENTSU)

Takafumi Nakahara (DENTSU)

Art Directors

Natsuki Tomoda (DENTSU)

Taiju Hanaki (DENTSU)

Project Managers

Tomomi Imura (Dentsu Digital)

Kazuki Ishiguro (Dentsu Digital)

Michiaki Kuroda (Dentsu Digital)

Namiko Ohno (Dentsu Digital)

Kenta Shirouzu (Dentsu Digital)

Rie Honda (Dentsu Digital)

Mion Kurosaka (Dentsu Digital)

Eiko Kogura (Dentsu Digital)

Kohei Yamada (Dentsu Digital)

Masako Takeishi (Dentsu Digital)

Takayuki Shionome (Dentsu Digital)

Aki Nishijima (Dentsu Digital)

Tomo Yamasaki (Fabrica.)

Eiko Shimada (Fabrica.)

Data Analysts

Miku Sasaki (Dentsu Digital)

Tomohiro Hayashi (Dentsu Digital)

Digital Director

Takayuki Nagai (I&CO Tokyo)

Directors

Hidetoshi Takeyama (BIRDMAN)

Yusuke Ito (Caramel mama)

Project Manager

Keisuke Yokota(BIRDMAN)

Art Director

Yoshihiko Abe (BIRDMAN)

Designers

Kenichiro Tanaka (BIRDMAN)

Tomoki Arakawa (WOO)

Katsuhiro Uto (WOO)

Jiro Watanabe (WOO)

Technical Directors

Takeru Kobayashi (BIRDMAN)

Masahiko Nakamura (Indie-us Games)

Application Developers

Shunpei Torii (BIRDMAN)

Takumi Saito (BIRDMAN)

Yumi Nishida (BIRDMAN)

Kana Yasue (BIRDMAN)

Ueno Yoshito (Indie-us Games)

Tatsuya Maeda (Indie-us Games)

CG & Motion Designers

Ryota Asano (BIRDMAN)

Ei Kou (BIRDMAN)

Gamification Design

MASATO NII (GLIIIM)

PR Producer

Soichi Murayama (Platinum)

PR Consultants

Yumi Hirono (Platinum)

Takumi Onouchi (Platinum)

Rika Hayashi (Platinum)

CG Directors

Mitsuhiro Taniguchi (TETRA)

Takayuki Taketa (finitto)

Takeshi Fukiya (finitto)

CG Producer

Hideaki Harada (TETRA)

CG Designers

Koudai Inoue (TETRA)

Sayaka Kimura (TETRA)

Kakeru Yamayoshi (TETRA)

Naoko Ichikawa (TETRA)

Maki Kawato (TETRA)

Shou Terada (TETRA)

Kim RakJun (TETRA)

Naoya Sakamoto (TETRA)

Yanjun Guo (TETRA)

Sayaka Yoshimoto (TETRA)

Engineer

Yuki Takahashi (TETRA)

Shotaro Watanabe

Production Managers

Ryo Okayama (TETRA)

Kyoshiro Fueki (TETRA)

Producers

Masahiko Narita (HIBI)

Atsuko Okada (Fabrica.)

Goki Sato (TYO)

Sumire Hayashi (TYO)

Shinya Ofuji (MIX)

Shinji Nishizuka (Libalent)

Saki Miyashita (Formulation)

Koudai Takita (centean)

Assistant Producers

Chie Watanabe (HIBI)

Wataru Nagata (HIBI)

Sound Produce

agehasprings

Sound Creators

Shunsuke Tsuri (agehasprings)

Kazuma Nagasawa (agehasprings)

Kenichi Nagahashi

Ritsu Ito

Motion Graphic Artist

Mami Okubo

Assistant Director

Haruna Konno (Caramel mama)