NARITA INTERNATIONAL AIRPORT

#Spatial Design

#Corporate Identity

#Visual Identity

New airport experience design by NIKKEN SEKKEI, Ryohin Keikaku, PARTY.

MEDIA

AWARDS

CREDITS

Narita International Airport Terminal 3 / PARTY

Creative Director

Naoki Ito

Designer

Chihiro Konno

Account Director

Hironori Onozaki

Narita International Airport Terminal 3

Director+Music Composer

Satoshi Murai (TYMOTE)

Director of Photography

Koho Kotake

Animators

Yuuki Matsuoka (TYMOTE)

Shin Matsuoka

Sound Recorder

Yuta Oido (IMAGICA)

Vocals

nonchi (ALT)

Online Studio

Khaki

Producers

Taro Mikami (CEKAI / GROUNDRIDDIM)

Takehiro Ikuta (ROVA)

Production

CEKAI

Stills Photographer

Kenta Hasegawa

Assistant

Masato Chiba

Nikken Sekkei Ltd.

Shinji Kaneuchi

Wataru Tanaka

Takao Goto

Yasumasa Hongo

Ryouhin Keikaku Co. Ltd.

Tokunori Yoda

Atsushi Haruna

Noriyuki Tatsumi

Naoko Yano

Nobuyuki Tanimoto

Yusuke Koyama

Akira Katou

Daiki Saitou

Kazuaki Okamoto

Yoshihiro Kataoka

Masataka Wakisaka

Special Thanks

Kuki Akaeda

Eri Kiuchi

Rumiko Nango